Sztandar misji

sztandar2

Jako Polacy szczególną czcią otaczamy Maryję, której obraz na Jasnej Górze jest głęboko osadzony w historii naszej Ojczyzny. Do Sanktuarium Matki Bożej w Częstochowie pielgrzymowali i czynią to nadal ludzie wielcy i mali: królowie, prezydenci, ministrowie, senatorowie i posłowie, kardynałowie i biskupi, kapłani, zakonnicy i siostry zakonne, starzy i młodzi, zdrowi i chorzy. Pielgrzymował też Jan Paweł II, który – wybrany na Stolicę Apostolską 16.10.1978 r. – Maryi zawierzył swój pontyfikat używając jedynie dwóch słów: TOTUS TUUS. Duchowe dziedzictwo, jakie zostawił nam Papież z Polski, chcemy wprowadzać w nasze życie, ufając, że Maryja – Matka Kościoła, Patronka Polskiej Misji Katolickiej w Koblenz, również i nas otoczy swoją łaskawą opieką.

Na sztandarze Polskiej Misji Katolickiej widzimy ważne symbole, które ukazują obraz naszej wspólnoty w obszarze jej działalności. W centrum umieszczono znaki orła oraz krzyż, które przypominają nam o naszych korzeniach i o naszym posłannictwie. Konkretyzuje się ono w czasie i przestrzeni. Najpierw w prawym górnym rogu herb Biskupstwa Trier wskazuje, iż działalność Polskiej Misji Katolickiej jest oparta o biskupa miejsca i wszelkie aktywności duszpasterskie czerpią z inspiracji obdarzonego Duchem Świętym Pasterza Diecezji. W lewym dolnym rogu widzimy herb miasta Koblenz. To oznacza, że Polska Misja Katolicka ma swoją główną siedzibę w Koblenz. W prawym dolnym rogu widzimy symbol lilii. Kwiat ten symbolizuje postać św. Antoniego. Ta postać jest patronem kościoła, w którym gromadzą się Polacy na nabożeństwach. W prawym górnym rogu widzimy logo zgromadzenia zakonnego – Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii zagranicznej, którego kapłani sprawują opiekę duszpasterską w naszej wspólnocie.

Uroczystość poświęcenia sztandaru odbyła się 12 maja 2008, w święto Matki Kościoła, patronki naszej Misji. Aktu poświęcenia na prośbę ks. Proboszcza Sławomira Nadobnego dokonał Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. prałat Stanisław Budyń.