Patron misji

matkakosciola

Polska Misja Katolicka w Koblenz obrała sobie za Patronkę Maryję – Matkę Kościoła. Sięgając historii trzeba zauważyć spontaniczny i powszechnie rodzący się wśród wyznawców Chrystusa dziecięcy stosunek do Jego Matki, jako Matki ich wszystkich. Na przestrzeni dziejów chrześcijaństwa stosunek ten wyrażał się zawsze w niezliczonych prośbach o Jej wstawiennictwo i w modlitwach kierowanych do Boga za Jej przyczyną.

Myśl ogłoszenia Maryi Matką Kościoła wyszła od Episkopatu Polski 15 września 1964 roku. Prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, skierował do Ojca Świętego, Pawła VI, memoriał podpisany przez 70 polskich biskupów. Zawierał on teologiczne uzasadnienie przyznania Matce Chrystusa nowego tytułu. Podobny tekst otrzymali również uczestnicy trwającego wówczas Soboru Watykańskiego II. Podczas trzeciej sesji Soboru papież powiedział:

“Uznaliśmy za stosowne ogłosić, na tej publicznej sesji, nadanie nowego tytułu Najświętszej Dziewicy, tytułu, o który proszono z różnych części świata katolickiego, nam szczególnie drogiego, gdyż wyrażającego przedziwną syntezę miejsca uprzywilejowanego, jakie ten Sobór przyznał Najświętszej Maryi Pannie w Kościele.”

Zamykając trzecią sesję Soboru Paweł VI uroczyście oświadczył:

“Przeto na chwałę Matki Bożej, ku naszemu pokrzepieniu, ogłaszamy Najświętszą Maryję Pannę Matką Kościoła, to jest Ludu Bożego – zarówno wiernych, jak i pasterzy, którzy nazywają Ją najukochańszą Matką. Pragniemy, by pod tym najmilszym tytułem, od tej chwili, Dziewica – Matka była jeszcze bardziej czczona i wyznawana przez lud chrześcijański.”

13 maja 1967 roku papież, Paweł VI, wydał specjalną adhortację apostolską, w której wyjaśniał szczegółowo powody, dla których do tak wielu tytułów maryjnych dodał jeszcze jeden.

Uroczyste ogłoszenie Matki Bożej Matką Kościoła odbyło się w Polsce 12 września 1971 roku na Jasnej Górze. Wówczas też po raz pierwszy dołączono do “Litanii Loretańskiej” wezwanie: MATKO KOŚCIOŁA – MÓDL SIĘ ZA NAMI.

Święto patronalne naszej Misji przypada każdego roku w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego.

Zamieszczone zdjęcie przedstawia figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem, która znajduje się w kaplicy kościoła św. Antoniego w Koblenz, w którym gromadzą się Polacy na nabożeństwach.