Grupy duszpasterskie działające w Polskiej Misji Katolickiej w Koblencji

Ministranci

Ministranci – Liturgiczna Służba Ołtarza – to grupa chłopców, którzy posługują podczas Mszy św. oraz nabożeństw przy Ołtarzu. Ich miejsce podczas liturgii jest w prezbiterium. Raz w miesiącu (z wyjątkiem ferii szkolnych i świątecznych) odbywają się w Koblenz spotkania formacyjno – organizacyjne (pierwsza sobota miesiąca).
Zachęcamy chłopców do służby Panu Jezusowi przy Ołtarzu.

Lektorzy

Lektor to ten, który czyta podczas Mszy św. i nabożeństw Słowo Boże. W naszej Misji zorganizowana grupa lektorów czyni to chętnie i z osobistym zaangażowaniem.

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św.

Nadzwyczajny szafarz Komunii św. – jest to osoba upoważniona przez biskupa do udzielania Komunii św w pewnych okolicznościach. Nadzwyczajny szafarz Komunii Św. swoją posługę pełni wtedy, gdy w liturgii bierze udział duża liczba wiernych, a jest mała liczba zwyczajnych szafarzy (biskup, prezbiter, diakon) i obrzęd Komunii św. bardzo znacznie by się przeciągał lub też ze względu na wiek lub stan zdrowia celebransa nie jest możliwe, by wszystkim wiernym udzielił on Komunii św. Ponadto Nadzwyczajny szafarz Komunii św. może również zanosić Komunię św. chorym.
W naszej Misji posługę Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej pełnią: Marian Schleger i Janusz Twardoń.

Koło Żywego Różańca

Grupa modlitewna Żywego Różańca NMP Matki Kościoła założona 06 grudnia 1996 r. modli się w intencji Ojca św., Kościoła i świata całego.

Rodziny Szensztackie

Na terenie naszej misji spotykają się w grupach formacyjnych małżonkowie, którzy należąc do Szensztackiego Dzieła Rodzin zawarli przymierze miłości z Matką Bożą z Szensztatu. Celem spotkań jest troska o umacnianie więzi przymierza małżeńskiego, pogłębianie wiary w rodzinie, poszerzenie wiedzy religijnej i duchowości szensztackiej.

W jedenastu kręgach, liczących od 7-10 rodzin wędruje jedenaście kapliczek – Pielgrzymujących Sanktuariów, w których Trzykroć Przedziwna Matka i Zwycięska Królowa z Szensztatu odwiedza miesięcznie i jednoczy rodziny należące do danego kręgu. U każdej rodziny Matka Boża gości 3-4 dni, zachęcając do pogłębienia wspólnoty rodzinnej, przez spotkanie na wspólnym posiłku, rozmowie i modlitwie.

Rada Parafialna

Rada Parafialna to zespół osób, który bierze na siebie współodpowiedzialność za funkcjonowanie wspólnoty parafialnej. Aktywizuje parafian w przygotowaniach różnych świąt i uroczystości. Liczy 12 osób. Istnieje przy ośrodku Misji w Koblenz, ale wiele razy zajmuje się również sprawami dotyczącymi naszych parafian, którzy mieszkają 100 i więcej kilometrów od Koblenz. Rada Parafialna spotyka się raz na kwartał, czyli cztery razy w roku. Przewodniczącym Rady został wybrany pan Piotr Wolke.

Seniorzy

Każda rodzina to nie tylko dzieci i młodzież, ale również starsi. Nasza Misja ma swoich seniorów, którzy potrzebują spotkać się ze sobą, by porozmawiać o swoich życiowych problemach. Cieszymy się, że od 8 września 2006 istnieje w Koblenz taka możliwość spotkań raz w miesiącu w kościele na Mszy św., a następnie w domu parafialnym przy ciastku i kawie.

Chór "MAGNIFICAT"

Pod kierunkiem pani Steni Gałeckiej, spotyka się na próbach w każdy czwartek o godz. 17:00. Swym śpiewem chwali Boga i pomaga wiernym jak najpiękniej przeżywać liturgię.

Zespół folklorystyczny "Jacy-Tacy-Polacy"

Grupa zapaleńców, którzy pod czujnym okiem pani Barbary Grabowskiej, dbają o szerzenie polskiego dziedzictwa kulturowego.Próby odbywają się w każdy wtorek od godz. 18:00.

Ruch Duchowej Adopcji

Dzieło Duchowej Adopcji powstało po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy. W roku 1987 Ruch ten został przeniesiony do Polski. Od tej pory, rok rocznie w uroczystość Zwiastowania Pańskiego znanego również jako „Dzień Świętości Życia”, jest ono odnawiane i podejmowane przez nowych członków. Od ponad 30 lat, w maju i listopadzie, na Jasnej Górze organizuje się formacyjne rekolekcje dla animatorów i członków tego Ruchu. Krajowym opiekunem duchownym jest o. Stanisław Jarosz, przeor klasztoru paulinów we Włodawie nad Bugiem. Niezłomną animatorką krzewienia modlitwy w intencji dzieci nienarodzonych od ponad 30 lat jest Wiesława Kowalska.
Szczegółowe informacje o Dziele DA i wszystkie materiały do pobrania znajdziesz na stronie: www.duchowaadopcja.info
Osobą odpowiedzialną w Misji za Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego jest pani Mariola Zając.