Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DLA WSZYSTKICH KOŚCIOŁÓW W MISJI !

Informacje -

2020-03-27

Kochani Parafianie!

Przeżywamy w tym roku w naszym życiu szczególny Wielki Post. Docierające do nas informacje oraz dotykające nas różne ograniczenia zarówno w sferze osobistej jak i praktyk religijnych pokazują nam w jak trudnej sytuacji się znaleźliśmy. Koronawirus rosprzestrzenia się coraz szybciej pozbawiając życia wiele osób. Człowiek, któremu wydawało się że już wszystko opanował doświadcza swojej ograniczoności i niemocy. Uświadamiamy sobie że tylko w Bogu znajduje dusza moja spokój, od Niego przychodzi moje ocalenie (Ps 62). Dlatego ten czas niech będzie okazją do nawiązania osobistej relacji z Panem Bogiem poprzez modlitwę różańcową, lekturę Pisma Świętego, odprawianie nabożeństw Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, czy praktykowanie jakiejś innej formy osobistej pobożności. Zaistniała sytuacja jest także okazją do pogłębienia relacji małżeńskiej i rodzinnej. Jest to czas odkrywania daru jakim jest rodzina i jak ważna jest wspólnota rodzinna. Przebywanie ze sobą razem może być bardzo twórcze i odkrywcze. Dzisiaj także zdajemy egzamin z naszej religijności i przywiązania do Jezusa Chrystusa. Kiedy w Kościołach nie można odprawiać Mszy św. z udziałem wiernych ani organizować żadnych zgromadzeń liturgicznych to bardzo ważną rolę odgrywa dzisiaj rodzina jako Domowy Kościół a w niej ojciec i matka jako jego kapłani. To właśnie mama i tato są odpowiedzialni za zorganizowanie życia religijnego w rodzinie. Dlatego zwracamy się z prośbą aby to zadanie do którego nas zobowiązuje Sakrament Chrztu Świętego wypełnić należycie z pełną odpowiedzialnością. Niech w Waszym Domowym Kościele będzie przeżywane wspólnie uczestnictwo we Mszy św. transmitowanej przez TV czy Internet, modlitwa poranna i wieczorna, modlitwa przed i po jedzeniu, wspólne czytanie Pisma Świętego. Może w ten sposób uda się też wprowadzić jakiś element pobożności, który pozostanie na dłużej w Waszej rodzinie.

Uczestnicząc we Mszy świętej pomimo obecności w różnych miejscach jesteśmy zjednoczeni jako Mistyczne Ciało Chrystusa-Kościół. Codziennie sprawując Msze święte łączymy się z Wami i polecamy Was miłosierdziu Bożemu, opiece Matki Najświętszej oraz orędownictwu naszych świętych patronów.

Zbliżają się szczególne dni roku liturgicznego – Święte Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek, w dzień ustanowienia Kapłaństwa i Eucharystii prosimy o modlitwę w intencji wszystkich kapłanów a szczególnie posługujących w Misjach w Niemczech oraz w waszych rodzinnych parafiach.

Łącząc się w przeżywaniu Męki i Śmierci Chrystusa w Wielki Piątek poprzez transmisje zdejmijmy krzyż ze ściany, połóżmy na stole, zapalmy obok niego świece i ze czcią przyklęknijmy oddając cześć i adorując Zbawiciela.

Ponieważ w Wielką Sobotę nie będzie poświęcenia pokarmów dlatego poniżej zamieszczamy: OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Na dni wielkopostnego trwania przy cierpiącym Jezusie w trudnym czasie epidemii życzymy duchowego wzrostu, mocnej wiary i  nadziei oraz miłości bliźniego.

Ks. Wojciech Styś

Ks. Piotr Prończuk

Ks. Zbigniew Stokłosa 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Następnie ojciec rodziny lub przewodniczący odmawia modlitwę powszechną

Bóg  Ojciec  wie,  czego  potrzebujemy  do życia i zbawienia. Z ufnością przeto zanieśmy do Niego nasze pokorne prośby w intencjach Kościoła, świata i nas tu zgromadzonych:

1. Módlmy się za wszystkie narody ziemi, aby Bóg zachował je od klęski nieurodzaju, suszy i głodu. Ciebie prosimy….

2. Módlmy  się  za  wszystkich  wierzących  w  Chrystusa,  aby  zabiegając  o  chleb  powszedni,  szukali  nade wszystko skarbu królestwa Bożego.

3. Módlmy  się  za  rządzących  państwami,  aby  dóbr  tej  ziemi  nie  trwonili  na  wojny  i zbrojenia,  ale  sprawiedliwie dbali o chorych, pokrzywdzonych i ubogich.

4. Módlmy  się  za  ludzi  starszych  i  osamotnionych,  aby  dzięki  dobroci  sąsiadów  i  bliskich  mogli  zaznać radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

5. Módlmy się za pracujących na roli, w fabrykach i kopalniach, aby cieszyli się sprawiedliwą zapłatą za pracę i społeczną wdzięcznością.

6. Módlmy się za wszystkich naszych rodaków, aby nadchodzące święta spędzali we wzajemnej zgodzie i miłości.

7. Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących aby dostąpili Bożego Miłosierdzia.

8. Módlmy  się  za  nas ,  abyśmy  zasiadali  do  wspólnego  stołu  wdzięczni  za  wszystkie dary, jakie otrzymujemy od Boga i kochających nas ludzi.

Ojcze nasz……

Po odczytaniu tekstu ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

ODWOŁANIE MSZY ŚWIĘTYCH

W CAŁEJ PARAFII WSZYSTKIE MSZE ŚWIĘTE DO KOŃCA KWIETNIA ZOSTAJĄ ODWOŁANE! KONTAKT Z KSIĘŻMI MOŻLIWY TEL. W CELU ROZMOWY CZY ZAMÓWIENIA MSZY ŚW.

PIELGRZYMKI / WYCIECZKI W ROKU 2020

Fatima: 11.-17.10.; Pekin i Seul (Chiny, Korea): 22.-29.11.

Konto bankowe pielgrzymek:
Wojciech Stys
IBAN DE73 4405 0199 0912 0738 07
BIC DORTDE 33XXX
z dopiskiem np. pielgrzymka do Fatimy plus nazwisko uczestnika
Informacje i zapisy ks. Wojciech Styś, tel 01713266522

***********************

PIELGRZYMKA DO FATIMY 11-17.10.2020

Cena 1130 €

11.10.2020 (nd.) Lizbona - Fatima
Wyjazd autobusem z Koblenz na lotnisko o godz. 15.30
wylot z Frankfurtu o godz. 20.00, przylot do Lizbony godz. 22.00 (czas lotu 2 godz.)
przejazd do Fatimy (150 km.),
Kolacja, nocleg w Fatimie

12.10.2020 (pn.) Batalha – Alcobaça – Nazaré - Sitio

Śniadanie
wyjazd z Fatimy (120 km.)
zwiedzanie Batalha perła portugalskiego gotyku. Dominikańskie opactwo wybudowane w podziękowaniu Matce Boskiej za wygraną bitwę z armią kastylijską jest miejscem gdzie spoczywają najwybitniejsi władcy Portugalii z XIVw.
Alcobaça opactwo cystersów z kościołem Santa Maria de Alcobaça.
Nazaré kurort i plaża nad zatoką Oceanu Atlantyckiego z barokowym kościołem Nossa Senhora da Nazaré w Sitio.
Kolacja, nocleg w Fatimie

13.10.2020 (wt.) Fatima

Śniadanie
Poznamy historię i miejsca Objawień
Capelinhe – kapliczka stojąca w miejscu objawień
Bazylikę Matki Boskiej Różańcowej gdzie spoczywają dzieci świadkowie Objawień.
Droga krzyżowa prowadząca przez Valinhos i Loca do Cabeço – miejsce objawień Anioła do wioski Aljustrel gdzie znajdują się domy rodzinne dzieci wizjonerów Franciszka, Hiacynty i Łucji.
Kolacja, nocleg w Fatimie

14.10.2020 (śr.) Fatima – Coimbra - Fatima

Śniadanie
wyjazd z Fatimy (100 km.),
zwiedzanie Coimbra dawnej stolicy Królestwa Portugalii z najstarszym uniwersytetem Portugalii.
W Coimbra do 2005r. mieszkała Siostra Łucja, ostatni świadek Objawień
Przejazd do Fatimy
Kolacja, nocleg w Fatimie

15.10.2020 (czw.) Fatima – Lizbona
Śniadanie
Przejazd do Lizbony
Zwiedzanie Lizbony
Sanktuarium Chrystusa Króla w Setubal
Kolacja, nocleg w Lizbonie

16.10.2020 (pt.) Lizbona
Śniadanie

zwiedzanie Lizbony
Wieża Belém i Kościół Klasztoru Hieronimitów w Belem - obiekty z listy światowego dziedzictwa UNESCO.
Pomnik Odkrywców
Katedra Najświętszej Maryi Panny
Kościół św. Antoniego
Plac Pałacowy
Kolacja, nocleg w Lizbonie

17.10.2020 (sb.) Lizbona
godz. przejazd na lotnisko
wylot z Lizbony godz.5.00

ŚWIADCZENIA:
Bilet na samolot rejsowy Frankfurt – Lizbona –
Autokar na całej trasie
4 noclegi w Fatimie
2 noclegi w Lizbonie
6 śniadań
6 kolacji, kolacje ciepłe, dwudaniowe, ilości i rodzaj potraw wg miejscowych zwyczajów
NAPOJE DO KOLACJI NIE SĄ WLICZONE W CENĘ
Ubezpieczenie KL i NNW
Opieka duszpasterska
Opieka pilota wycieczek
Przewodnicy lokalni
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

MITINGI AA

spotkanie odbywają się w każdą niedzielę o godz. 16.00 w salce obok kościoła. (Brenderweg 17-21, 56070 Koblenz) NA CZAS PANDEMII SPOTKANIA ZOSTAJĄ ZAWIESZONE!

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE

odbędą się w późniejszym terminie.

biblia icon

Liturgia na dziś

7. kwietnia 2020

» Teksty czytań z dnia «
Liczba odwiedzin dziś: 720
Liczba odwiedzin w miesiącu: 6326
Liczba odwiedzin: 1068364