Grupy, wspólnoty

Ministranci
Ministranci - Liturgiczna Służba Ołtarza - to grupa chłopców, którzy posługują podczas Mszy św. oraz nabożeństw przy Ołtarzu. Ich miejsce podczas liturgii jest w prezbiterium. Raz w miesiącu (z wyjątkiem ferii szkolnych i świątecznych) odbywają się w Koblenz spotkania formacyjno - organizacyjne (pierwsza sobota miesiąca). 
Zachęcamy chłopców do służby Panu Jezusowi przy Ołtarzu. 
DROGA - Biuletyn Ministrancki PMK Koblenz  » 
Lektorzy
Lektor to ten, który czyta podczas Mszy św. i nabożeństw Słowo Boże. W naszej Misji zorganizowana grupa lektorów czyni to chętnie i z osobistym zaangażowaniem. Grafik posługi lektorskiej prowadzi Pan Adam Piechaczek. W Koblenz grupa liczy jedenastu lektorów, a w Trier dwóch. W Bad Kreuznach i Daun z czasem znajdą się chętni do czytania Słowa Bożego podczas Mszy św. 
Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św.
Nadzwyczajny szafarz Komunii św. - jest to osoba upoważniona przez biskupa do udzielania Komunii św w pewnych okolicznościach. Nadzwyczajny szafarz Komunii Św. swoją posługę pełni wtedy, gdy w liturgii bierze udział duża liczba wiernych, a jest mała liczba zwyczajnych szafarzy (biskup, prezbiter, diakon) i obrzęd Komunii św. bardzo znacznie by się przeciągał lub też ze względu na wiek lub stan zdrowia celebransa nie jest możliwe, by wszystkim wiernym udzielił on Komunii św. Ponadto Nadzwyczajny szafarz Komunii św. może również zanosić Komunię św. chorym.
W naszej Misji posługę Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej pełnią: Jozef Kozieja, Marian Skrzynecki, Edward Skwierawski, Andrzej Walkowski, Marian Schleger i Piotr Urbanski. 
Koło Żywego Różańca
Grupa modlitewna Żywego Różańca NMP Matki Kościoła założona 06 grudnia 1996 r. modli się w intencji Ojca św., Kościoła i świata całego. W każdą niedzielę przed Mszą św. w Koblenz odmawiany jest przez grupę różaniec. Zmiana tajemnic różańcowych następuje w każdy pierwszy piątek miesiąca. Do grupy należy 20 rodzin. 
Rodziny Szensztackie
Na terenia naszej misji spotykają się w grupach formacyjnych małżonkowie, którzy należąc do Szensztackiego Dzieła Rodzin zawarli przymierze miłości z Matką Bożą z Szensztatu. Celem spotkań jest troska o umacnianie więzi przymierza małżeńskiego, pogłębianie wiary w rodzinie, poszerzenie wiedzy religijnej i duchowości szensztackiej.
W jedenastu kręgach, liczących od 7-10 rodzin wędruje jedenaście kapliczek - Pielgrzymujących Sanktuariów, w których Trzykroć Przedziwna Matka i Zwycięska Królowa z Szensztatu odwiedza miesięcznie i jednoczy rodziny należące do danego kręgu. U każdej rodziny Matka Boża gości 3-4 dni, zachęcając do pogłębienia wspólnoty rodzinnej, przez spotkanie na wspólnym posiłku, rozmowie i modlitwie.
Więcej informacji na stronach: 
www.pilgerheiligtum-schoenstatt.de 
www.schoenstatt.de 
www.szensztat.pl
Bielanki
Grupa, która właściwie dopiero się zawiązuje. Ich zadaniem będzie ubogacanie Mszy św. dla dzieci (i nie tylko) poprzez żywe zaangażowanie w liturgię. Patronką bielanek jest Matka Boża. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu (oprócz ferii szkolnych i świątecznych). 
Schola
Od jesieni 2005 r. działa przy Misji w Koblenz schola - zespół osób, które poprzez śpiew czynią przeżywanie liturgii Mszy św. i nabożeństw bogatszym. W chwili obecnej do scholi należy dziesięć Pań. Próby odbywają się raz w tygodniu - w czwartki o godz. 18.00 w kościele św. Antoniego w Koblenz. 
Koło Przyjaciół Radia Maryja
Nasze Koło Przyjaciół Radia Maryja przy Polskiej Misji Katolickiej w Koblenz powstało 8 grudnia 2005. Koło liczy prawie 20 osób.
Naszym zadaniem jest:
Pomoc modlitewna (przygotowanie liturgii Mszy Św. i innych nabożeństw)
Rozpowszechnianie informatorów o Radiu Maryja
Rozprowadzanie czasopism, książek i kaset magnetofonowych, VHS i CD wydawanych pod patronatem Radia Maryja
Udzielanie informacji oraz pomocy o możliwościach odbioru Radiu Maryja
Wspieranie finansowe Radia Maryja
Rada Parafialna
Rada Parafialna to zespół osób, który bierze na siebie współodpowiedzialność za funkcjonowanie wspólnoty parafialnej. Aktywizuje parafian w przygotowaniach różnych świąt i uroczystości. Liczy 12 osób. Istnieje tylko przy ośrodku Misji w Koblenz, ale wiele razy zajmuje się również sprawami dotyczącymi naszych parafian, którzy mieszkają 100 i więcej kilometrów od Koblenz. Rada Parafialna spotyka się raz na kwartał, czyli cztery razy w roku. 
Seniorzy
Każda rodzina to nie tylko dzieci i młodzież, ale również starsi. Nasza Misja ma swoich seniorów, którzy potrzebują spotkać się ze sobą, by porozmawiać o swoich życiowych problemach. Cieszym się, że od 8 września 2006 istnieje w Koblenz taka możliwość spotkań raz w miesiącu w kościele na Mszy św. oraz w sali parafialnej przy ciastku i kawie. 
Apostolat "Margaretka"
Ruch modlitewny za kapłanów, który działa w naszej Misji od 28.03.2010. 
Jedną Margarętkę stanowi grono siedmiu osób, gdzie każdej osobie przypisuje się jeden dzień tygodnia i ta osoba do końca życia w ten dzień, odmawia modlitwę. Symbolem Apostolatu MARGARETKA jest kwiatek o siedmiu płatkach symbolizujących siedem dni tygodnia. Dziś działa już kilka Margaretek w naszej Misji. 

Ministranci

Ministranci - Liturgiczna Służba Ołtarza - to grupa chłopców, którzy posługują podczas Mszy św. oraz nabożeństw przy Ołtarzu. Ich miejsce podczas liturgii jest w prezbiterium. Raz w miesiącu (z wyjątkiem ferii szkolnych i świątecznych) odbywają się w Koblenz spotkania formacyjno - organizacyjne (pierwsza sobota miesiąca). 

Zachęcamy chłopców do służby Panu Jezusowi przy Ołtarzu. 

DROGA - Biuletyn Ministrancki PMK Koblenz  » 

Lektorzy i Kantorzy

Lektor to ten, który czyta podczas Mszy św. i nabożeństw Słowo Boże. W naszej Misji zorganizowana grupa lektorów ( a także kantorów) czyni to chętnie i z osobistym zaangażowaniem.

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św.

Nadzwyczajny szafarz Komunii św. - jest to osoba upoważniona przez biskupa do udzielania Komunii św w pewnych okolicznościach. Nadzwyczajny szafarz Komunii Św. swoją posługę pełni wtedy, gdy w liturgii bierze udział duża liczba wiernych, a jest mała liczba zwyczajnych szafarzy (biskup, prezbiter, diakon) i obrzęd Komunii św. bardzo znacznie by się przeciągał lub też ze względu na wiek lub stan zdrowia celebransa nie jest możliwe, by wszystkim wiernym udzielił on Komunii św. Ponadto Nadzwyczajny szafarz Komunii św. może również zanosić Komunię św. chorym.

W naszej Misji posługę Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej pełnią: Marian Schleger i Janusz Twardoń.

Koło Żywego Różańca

Grupa modlitewna Żywego Różańca NMP Matki Kościoła założona 06 grudnia 1996 r. modli się w intencji Ojca św., Kościoła i świata całego.

Rodziny Szensztackie

Na terenia naszej misji spotykają się w grupach formacyjnych małżonkowie, którzy należąc do Szensztackiego Dzieła Rodzin zawarli przymierze miłości z Matką Bożą z Szensztatu. Celem spotkań jest troska o umacnianie więzi przymierza małżeńskiego, pogłębianie wiary w rodzinie, poszerzenie wiedzy religijnej i duchowości szensztackiej.

W jedenastu kręgach, liczących od 7-10 rodzin wędruje jedenaście kapliczek - Pielgrzymujących Sanktuariów, w których Trzykroć Przedziwna Matka i Zwycięska Królowa z Szensztatu odwiedza miesięcznie i jednoczy rodziny należące do danego kręgu. U każdej rodziny Matka Boża gości 3-4 dni, zachęcając do pogłębienia wspólnoty rodzinnej, przez spotkanie na wspólnym posiłku, rozmowie i modlitwie.

Więcej informacji na stronach: 

www.pilgerheiligtum-schoenstatt.de 

www.schoenstatt.de 

www.szensztat.pl

Grupa modlitewna

Jej członkowie trwają na modlitwie różańcowej, adoracyjnej, modlitwie uwielbienia... Każdy może do dołączyć do tego grona. Zapraszamy! 

Koło Przyjaciół Radia Maryja

Nasze Koło Przyjaciół Radia Maryja przy Polskiej Misji Katolickiej w Koblenz powstało 8 grudnia 2005. Koło liczy prawie 20 osób.

Naszym zadaniem jest:

  • Pomoc modlitewna (przygotowanie liturgii Mszy Św. i innych nabożeństw)
  • Rozpowszechnianie informatorów o Radiu Maryja
  • Rozprowadzanie czasopism, książek i kaset magnetofonowych, VHS i CD wydawanych pod patronatem Radia Maryja
  • Udzielanie informacji oraz pomocy o możliwościach odbioru Radiu Maryja
  • Wspieranie finansowe Radia Maryja

Rada Parafialna

Rada Parafialna to zespół osób, który bierze na siebie współodpowiedzialność za funkcjonowanie wspólnoty parafialnej. Aktywizuje parafian w przygotowaniach różnych świąt i uroczystości. Liczy 12 osób. Istnieje przy ośrodku Misji w Koblenz, ale wiele razy zajmuje się również sprawami dotyczącymi naszych parafian, którzy mieszkają 100 i więcej kilometrów od Koblenz. Rada Parafialna spotyka się raz na kwartał, czyli cztery razy w roku. Przewodniczącym  Rady został wybrany pan Piotr Wolke.

Seniorzy

Każda rodzina to nie tylko dzieci i młodzież, ale również starsi. Nasza Misja ma swoich seniorów, którzy potrzebują spotkać się ze sobą, by porozmawiać o swoich życiowych problemach. Cieszymy się, że od 8 września 2006 istnieje w Koblenz taka możliwość spotkań raz w miesiącu w kościele na Mszy św., a następnie  w domu parafialnym  przy ciastku i kawie. 

Apostolat "Margaretka"

Ruch modlitewny za kapłanów, który działa w naszej Misji od 28.03.2010. 

Jedną Margarętkę stanowi grono siedmiu osób, gdzie każdej osobie przypisuje się jeden dzień tygodnia i ta osoba do końca życia w ten dzień, odmawia modlitwę. Symbolem Apostolatu MARGARETKA jest kwiatek o siedmiu płatkach symbolizujących siedem dni tygodnia. Dziś działa już kilka Margaretek w naszej Misji. 

Chór "MAGNIFICAT"

Pod kierunkiem pani Steni Gałeckiej, spotyka się na próbach w każdy czwartek o godz. 17:00.  Swym śpiewem chwali Boga i pomaga wiernym jak najpiękniej przeżywać liturgię.

Zespół wokalno-instrumentalny "Laudate Deo"

Grupa pasjonatów dobrej muzyki, którzy swą działalnością ubogacają życie naszej wspólnoty parafialnej. Kierownikiem zespołu jest pani Magdalena Strauß.

Zespół folklorystyczny "Jacy-Tacy-Polacy"

Grupa zapaleńców, którzy pod czujnym okiem pani Barbary Grabowskiej, dbają o szerzenie polskiego dziedzictwa kulturowego.Próby odbywają się w każdy wtorek od godz. 18:00.

Teatr amatorski dla dzieci i dorosłych

Nasz teatr działa od roku 2019 pod opieką pani Jolanty Piechaczek. W swoim dorobku mają już 3- przedstawienia, które zgromadziły zarówno wielu naszych parafian jak i gości. Od września br. rozpoczynamy pobór dzieci w wieku od 4. do 16. lat,  do inscenizacji bajek Jana Brzechwy. 

Grupa wsparcia dla Anonimowych Alkoholików (AA)

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i innym pomagać.  Otwarte mityngi odbywają się w każdą niedzielę o godz. 16.00,  w sali przy kościele St. Antonius, Brenderweg 17-21, 56070 Koblenz

Spotkania dla Dorosłych Dzieci Alkoholików i Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych

Wspólnota mężczyzn i kobiet, którzy wyrośli w otoczeniu, gdzie miały miejsca uzależnienia i dysfunkcje. Zaproszenie jest adresowane dla osób dorosłych, które w swoim życiu doświadczały przemocy fizycznej albo psychicznej. Dla osób, chcących uporządkować swoje emocje i są gotowi zmierzyć się ze swoimi problemami. Spotkania są nieodpłatne. Spotkania odbywają się co drugą  niedzielę miesiąca o godz. 16.00 w sali obok kościoła St. Antonius, Brenderweg 17-19, 56070 Koblenz.

Poradnia psychologiczna

Organizujemy dyżury polskiego psychologa. Porad dla dzieci, młodzieży i dorosłych udziela psycholog p. mgr  Ewelina Waloszczyk. Termin spotkania należy ustalić telefonicznie (0173 1593 436)

Porady prawne

RA Dr. Marcin Zieliński   Tel.: +49 221 280 64 540;  Kom. + 49 1577 15 99 578;  E-mail: m.zielinski@rz-recht.de.     Adwokat specjalizujący się w obsłudze prawnej polsko-niemieckich relacji, zarówno w przestrzeni biznesowej jak i prywatnej.

biblia icon

Liturgia na dziś

10. grudnia 2023

» Teksty czytań z dnia «
Liczba odwiedzin dziś: 365
Liczba odwiedzin w miesiącu: 6662
Liczba odwiedzin: 1985654