Pielgrzymka do "ZIemi Świętej"

W dniach 24.02. do 04.03. 2019 pielgrzymi naszej parafii z proboszczem ks. dr Wojciechem Stysiem kolejny raz odwiedzili  "Ziemię Świetą".  Tym razem pogoda nie była za łaskawa, mimo to każdy przeżywał niezapomniane chwile w miejscach szczególnie ważnych dla Chrześcijanina. Był rejs po morzu galilejskim, ryba "św. Piotra", nawiedzenie Bazylik Zwiastowania, Narodzenia i Grobu Pańskiego. Codzienna Msza św. umacniała nas w poczuciu wiary i miłości do Chrystusa.

Pełni wrażeń, radości i wdzięczności dziękujemy za organizację ks. Proboszczowi!

Shalom.                                                                            

tekst i zdjęcia Alfredo Kulma

biblia icon

Liturgia na dziś

Liczba odwiedzin dziś: 159
Liczba odwiedzin w miesiącu: 17532
Liczba odwiedzin: 1098573